Duplicate Contact Merger Pro v4.0 دانلود برنامه ادغام مخاطبین برای اندروید

به گزارش روشن تاب

ادغام مخاطبین در گوشی با Duplicate Contact Merger امکان حذف مخاطبین تکراری و مخاطب های بی نام شاید برایتان پیش آمده باشد که  وجود تعداد بسیار زیاد مخاطبین گوشی باعث گیج شدن شما و عدم یافتن مخاطب مورد نظرتان شود. شاید بسیاری از همین مخاطبین که در گوشی دارید تکراری باشند و چندین بار آنها […]

******************
Duplicate Contact Merger Pro v4.0 دانلود برنامه ادغام مخاطبین برای اندروید