طرحی در پارلمان اروپا: آیا ربات‌ها در آینده “&

شمار رو به ازدیاد ربات‌های کارگر در قاره ی ا&#
تازه های گوشی و تبلت | اخبار فناوری | اخبار | زوم لینک