11 تیر آزمون پروژه‌های عملی رشته‌های هنر ارشد برگزار می گردد

٬ آزمون مرحله دوم رشته‌های امتحانی هنر در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ از ۱۱ تیرماه می شود. 
خانه دکتری | سایت تخصصی آزمون دکتری