‏لطفا بطری های شیشه ای رو تو طبیعت رها نکنید، چرا که تو تابستان مثل ذره بین عمل میکنه و باعث آتش سوزی میشه…Join → @Aparat_Tv

افزوده شده به آلبوم سایر

‏لطفا بطری های شیشه ای رو تو طبیعت رها نکنید، چرا که تو تابستان مثل ذره بین عمل میکنه و باعث آتش سوزی میشه…Join → @Aparat_Tv