​نویسنده‌ کتاب پرفروش «چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد» درگذشت

به گزارش روشن تاب
اسپنسر جانسون، نویسنده‌ کتاب پرفروش «چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد» در سن 78 سالگی درگذشت.