۵ عامل واقعی در فرستادن ماهواره مصباح به موزه!

به گزارش روشن تاب
اقدامات دولت در حوزه فضایی در دولت روحانی، صرفاً به تغییرات و بهم ریختگی در ساختار اداری فضایی کشور محدود نشد؛ تعطیلی و تعلیق صنعت فضایی کشور و کاهش چشمگیر بودجه آن، عدم اجازه دولت به پرتاپ 6 ماهواره آماده پرتاپ، توقف پروژه عظیم اعزام انسان به فضا، از دست رفتن نقاط‌ مداری ایران در فضا، مهاجرت بیش از 40 دانشمند فضایی کشور به آمریکا و اروپا و حتی امارات بخشی از نتایج تصمیم‌گیری دولت یازدهم در حوزه فضایی بود