«گوگل فوتوز» صورت افراد را در عکس شناسایی می کند

گوگل با استفاده از هوش مصنوعی قابلیت های جدیدی برای به اشتراک گذاری عکس های کابران با کمک هوش مصنوعی ارائه کرده است. این خدمت می تواند به طور اتوماتیک صورت افراد در یک عکس را شناسایی کند.برای مشاهده مطالب…
Vista News Hub