گوجه‌فرنگی حاوی ماده سمی “گلیکوآلکالوئید” است

به گزارش روشن تاب
“امروزه بین اساتید طب سنتی و پزشکان طب غربی بر سر مفید یا مضر بودن گوجه‌فرنگی و صد البته رب گوجه‌فرنگی که در واقع تغلیظ‌ شده آن است همچنین سس گوجه‌فرنگی، جنجالی برپاست