گلستان در مبارزه با اعتیاد از استان‎های موفق و پیشرو است

به گزارش روشن تاب

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، گلستان را در حوزه مبارزه با اعتیاد از استان‎های پیشرو و موفق دانست و گفت: با توجه به توانمندی سازمان‎های مردم نهاد و مراکز ترک اعتیاد تسهیلات و اعتبار مناسبی برای این حوزه به آنها تعلق می‎گیرد.