/گزارش خبری/وریر صنعت: خودروسازی کشور دولتی نیست

به گزارش روشن تاب
پرشین خودرو: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازی کشور دولتی نیست اما در مورد سیاستگذاری‌ها وزارت صنعت اهداف را تعیین می‌کند.