گرانترین بازیکنان فوتبال در نقل و انتقالات تابستانی امسال + تصاویر

هنوز فرصت زیادی تا پایان نقل و انتقالات تابستانی باقی مانده اما تا همین جا نیز بازیکنان بزرگ و مبالغ کلانی برای جابجایی ها پرداخت شده است.
صد خبر