کدام شرکت‌ها از حملات سایبری هفته گذشته لطمه دیدند


هفته گذشته در حالی به پایان رسید که یکبار دیگر حمله جهانی سایبری کشورهای جهان را تهدید کرد و بسیاری…

سیمرغ | تازه ها