چگونگی کاهش درد زایمان طبیعی

به گزارش روشن تاب
یکی از شدیدترین دردهایی که انسان‌ها همواره با آن روبرو بوده‎اند، درد زایمان است که اغلب خانم‌ها برای رهایی از این درد، سزارین انتخابی را جایگزین زایمان طبیعی می‌کنند.