چگونه جنسیت جنین را قبل از بارداری تعیین کنیم؟

به گزارش روشن تاب
واقعیت این است که رژیم غذایی در طول دوره بارداری تأثیری بر جنسیت جنین ندارد بلکه غذاهایی که مادر 2-3 ماه قبل از بارداری مصرف می‌کند ممکن است روی جنسیت جنین تأثیر بگذارد.http://niniban.com/files/fa/news/1394/11/19/95259_374.jpg