چند درصد مردان واریکوسل دارند؟

از علل اصلی ناباروری در ایران می‎توان به تغذیه نامناسب، نداشتن تحرک، هیجان‌های کنترل نشده روحی، سیگار، مواد مخدر، آلودگی‎های شیمیایی و آلودگی‎های رادیویی اشاره کرد.
نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری