چالش «ثریا» در اولین گام/ اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس باز هم متوقف شد

به گزارش روشن تاب
شب گذشته، پخش مستند «نردبان فریب» برنامه ثریا، به دلیل فشار سازمان محیط زیست متوقف شد. محسن مقصودی، با انتشار فیلمی کوتاه در این زمینه توضیح داد.