پیرِ مصدوم یا مغزِ موثر؟/ یادداشت: بازگشت آقای سرد و متفاوت

بازگشت مجتبی ۳۵ ساله موافق‌ها و مخالفان زیادی را روبروی هم قرار داد؛ گروه اول روی خاطره‌های خوش قدیمی حساب روزشمار باز کرده‌اند و مخالف‌ها معتقدند به زانوی مصدوم و مزمن، کهولت را هم اضافه کنید.
ورزش سه | اخبار داخلی