پیامد منفی محاصره قطر در اقتصاد عربستان و امارات

به گزارش روشن تاب
در سایه نبود افقی روشن از حل و فصل بحران میان قطر و کشورهای محاصره کننده یعنی عربستان و امارات و بحرین و مصر، پیامد منفی حاصل از شدت گرفتن تنش از سوی ریاض و ابوظبی علیه دوحه به ویژه از نظر اقتصادی پس از گذشت یک ماه آنها را در برگرفته است.