پرونده الکترونیک؛ راهکاری برای کاهش خطای پزشکی

به گزارش روشن تاب
در میان پرونده‌هایی که در سال ۹۵به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده ۷۲۱۴ پرونده به کمیسیون‌های قصور پزشکی فرستاده شده که از این تعداد ۳۱۲۶ پرونده منجر به محکومیت و ۴۰۸۸ پرونده منجر به تبرئه شده است.