‘پتیا’بزرگترین بندر کانتینربر هند را تعطیل کرد

براساس گزارش های منتشر شده، شرکت های بزرگ جهان از روسیه تا آمریکا روز گذشته هدف حمله باج افزار موسوم به پتیا (Petya) و یا ایکس پتر(EXpetr) قرار گرفت .
صنعت بیمه