پایان لیگ جهانی والیبال با قهرمانی فرانسه و یازدهمی ایران

به گزارش روشن تاب
تیم ملی فرانسه با شکست برزیل به عنوان قهرمانی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ دست یافت.http://namehnews.ir/files/fa/news/1396/4/18/332536_281.jpg