پایان عملیات نجات در تونل برفی ازنا / آرمان لک تنها جانباخته حادثه بود + عکس و علت حادثه

رکنا: عملیات نجات در تونل برفی ازنا با یک مصدوم و جانباخته پایان یافت.
Vista News Hub