ویدیو: چند چکمه که پوشیدن‌شان را باید امتحان کنید!

به گزارش روشن تاب
«چکمه / Boot» در سال‌های اخیر از یک پوشش صرفاً زمستانی به پوششی قابل استفاده در فصل‌های مختلف تبدیل شده اما همچنان فصل سرما، عمده زمانی است که حتی چکمه‌های سبک کارکرد دارند. در این ویدیو با چند مدل چکمه که باید پوشیدن شان را امتحان کنید و نوع ست کردن این چکمه‌ها با پوشش تان آشنا می شوید.