ویدیو معرفی جنگنده میگ 35 با دوبله فارسی

به گزارش روشن تاب
جدیدترین جنگنده نظامی ارتش روسیه که پلی بین فناوری نسل چهارم و پنجم برقرار می کند از سال 2019 در اختیار نیروی هوایی این کشور قرار می گیرد. این خبری است که مقامات شرکت میگ که در نمایشگاه هوایی پاریس شرکت کرده اند در اختیار رسانه ها گذاشته اند.