وقوع 100 حادثه واژگونی در محورهای خوزستان در روز گذشته

روز گذشته 100 فقره حادثه واژگونی خودرو در محورهای خوزستان گزارش شد که 30 درصد آن مربوط به این محور بوده است
khouznews.ir | اخبار خوزستان | خوزستان | خوزنیوز