وجود 7 میلیون مستاجر و 2.5 میلیون خانه خالی

به گزارش روشن تاب

خبرگزاری ایسنا: دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور با بیان این که در 5 سال گذشته تعداد مستأجرین حدود 40 درصد افزایش پیدا کرده است …