هوای تهران در آستانه ناسالم شدن

به گزارش روشن تاب
سلامت نیوز:هوای تهران امروز در آستانه ناسالم شدن قرار دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از میزان، امروز یکشنبه هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون روی عدد 99 قرار دارد.