همکاری های آذربایجان شرقی و تاتارستان افزایش می یابد

مسکو – ایرنا – در دیدار صادق نجفی شهردار تبریز با آلبرت کریموف معاون نخست وزیر جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه بر توسعه همکاری ها در قالب استانی و در بخش های مختلف تاکید شد.www.irna.ir