نخستین گزارش فوت مشکوک به دلیل ابتلا به تب کریمه کنگو در شهر تهران

به گزارش روشن تاب

فوت این خانم 75 ساله نخستین گزارش فوت مشکوک به دلیل ابتلا به تب کریمه کنگو در شهر تهران است و لازم است و در صورت مسجل بودن ابتلا وی به این بیماری، مسئولان وزارت بهداشت در این خصوص پاسخگو باشند.