مهناز افشار و تجربه یک زندگی در همکاری با عباس کیارستمی

به گزارش روشن تاب

مهناز افشار به مناسبت برپایی نمایشگاه عکس یک تکه زندگی درباره همکاری اش با عباس کیارستمی گفت: حضور در فیلم شیرین برای من یک زندگی و تجربه ای خاص بود.