معاون آموزشی دانشگاه آزاد نماینده پیگیری سندآمایش عالی شد

به گزارش روشن تاب

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیرستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفت: معاون آموزشی دانشگاه آزاد نماینده ستاد نقشه جامع برای پیگیری سند آمایش آموزش عالی در دو وزارتخانه علوم و بهداشت شد. منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سند آمایش آموزش عالی گفت: ستاد نقشه جامع علمی کشور، در خصوص…