مظنه موبایل‌های ۴Gدر بازار؟

به گزارش روشن تاب
آنچه در زیر می‌آید قیمت جدیدترین انواع موبایل‌های با قابلیت پشتیبانی ۴G در سطح بازار تهران است؛