مشکل چشم نوزاد، پلکش خط دارد

پلک های پسرم هر دو نرمال است و هیچ گونه افتادگی پلک وجود ندارد فقط در یکی از پلک هایش دو تا چین وجود دارد آیا وجود دو خط پلک نشانه مشکل پلکی است؟
نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری