مشکل مدفوع نوزاد، چکار کنم؟

مدفوع دخترم گاهی شل و نرمه و گاهی خیلی سفت و در طی شبانه روز دو تا سه مرتبه دستشویی می کنه و خیلی هم بد بو است نمی دونم چی کار کنم و نگرانم.
نی‌ نی‌ بان، راهنمای بارداری و کودک‌ یاری