مسافران پرواز تهران – مشهد با هواپیمای جایگزین راهی سفر می شوند

تهران – ایرنا- مسافران مسیر تهران – مشهد شرکت هواپیمایی ماهان با پرواز جایگزین راهی سفر می شوند.www.irna.ir