مسابقات کاراته بسیج نواحی استان مرکزی برگزار شد

به گزارش روشن تاب
اراک – ایرنا – مسابقات کاراته بسیج نواحی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهید اسدی عراقی اراک برگزار شد.