مردم تهران عملکرد قالیباف را با شهردار بعدی مقایسه خواهند کرد

به گزارش روشن تاب
سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به صحبت‌های کرباسچی درباره اینکه قالیباف با سودای ریاست جمهوری در شهرداری ماند، گفت: مردم تهران عملکرد قالیباف را با شهردار بعدی مقایسه خواهند کرد.