مراسم بزرگداشت کورش اسدی برگزار شد

مراسم بزرگداشت کورش اسدی، داستان نویس نام آشنا و فقید کشورمان، با حضور نویسندگان نامی، اهالی ادبیات و هنر در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
Vista News Hub