مراسم افتتاحیه نمادین کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) برگزار شد

مراسم افتتاحیه نمادین کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره)با حضور وزیر ورزش و استاندار قم برگزار شد.
خبرگزاری تسنیم –