مدیریت واردات و حذف دلال‌ها؛ وظیفه فراموش شده از سوی نعمت زاده / نگرانی کشاورزان از بابت انتقال مسئولیت تنظیم بازار

حسن‌جوریانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص می گوید: « نمی‌دانم چه باید بگوییم. ما این مافیای واردات را کجا می‌خواهیم از بین ببریم. ما همین الان کشاورزان‌مان به نان شب‌شان محتاج هستند. الان وقتی که دارد با تعرفه پنج درصد وارد کشور می‌شود یعنی چه؟»
رجا – اقتصاد