لیونل مسی ماه عسل کجا می‌رود؟

به گزارش روشن تاب
لیونل مسی پس از برگزاری مراسم عروسی در شهر زادگاهش در آرژانتین برای گذراندن ماه عسل به کشور مراکش سفر می‌کند.