لباس محلی کلات نادری

به گزارش روشن تاب

پوشش و لباس محلی کردهای منطقه ی لایین و کلات شبیه لباس اقوام ترکمن بوده و کاملا متفاوت از لباس سایر کردهای خراسان (قوچان، شیروان، چناران و … ) است. علت این امر می تواند نزدیکی این منطقه به مناطق ترکمن نشین آن سوی مرز و طبعا تاثیر آن در طول تاریخ حضور کردها و […]

نوشته لباس محلی کلات نادری اولین بار در معرفی جاذبه های گردشگری ایران پدیدار شد.