قتل فجیع زن جوان در حمام

به گزارش روشن تاب
جسد زن جوانی که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، داخل حمام خانه کشف شد.http://www.bultannews.com/files/fa/news/1396/8/19/913330_904.jpg