فیلم | ویدئوی «منتشر نشده» از آوازخوانی ایرج بسطامی

به گزارش روشن تاب

ویدئویی «منتشر نشده» از آوازخوانی زنده یاد ایرج بسطامی با همراهی ساز مجید درخشانی در اوایل دهه هفتاد را در ویدئوی زیر ببینید.