فهرست جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران

خبرگزاری ایسنا: اتحادیه اروپا با انتشار فهرستی اصلاحات مربوط به شورای امنیت را در مورد تحریم های ایران به روزرسانی کرد. …


خبرفارسی | مهمترین خبرهای روز