فال آنلاین دیوان حافظ،یکشنبه 18 تیرماه 1396

به گزارش روشن تاب

فال‌گرفتن در فرهنگ ما پیشینه‌ ای طولانی دارد. مردمان سرزمین ما از دیرباز تا کنون علاقه خاصی برای تفال به دیوان حافظ داشته اند. …