عکس:جذاب ترین خبرنگار زن جام کنفدراسیون ها انتخاب شد

به گزارش روشن تاب

یک مجله روسی"ماریا موتکو" را به عنوان جذاب ترین خبرنگار بازیهای جام کنفدارسیون ها در روسیه معرفی کرد. …