عمار حکیم: عراق می‌تواند در نزدیک ساختن دیدگاه‌های ایران و عربستان نقش مثبت ایفا کند

به گزارش روشن تاب

رئیس ائتلاف ملی عراق گفت:عراق می‌تواند در نزدیک ساختن دیدگاه‌های ایران و عربستان نقش مثبت ایفا کند.