علت عدم حضور وزیر ارشاد در مراسم تجلیل از اصحاب قلم

به گزارش روشن تاب
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی غالب بودن حاشیه‌ها بر متن را یکی از آسیب‌‌های جدی مدیریت فرهنگی نام برد و توضیحاتی درباره علت عدم حضور در مراسم تجلیل از اصحاب قلم مؤسسه خانه کتاب ارائه کرد.