طعنه یک روزنامه به پرونده بابک زنجانی: اشکان محسنی اژه ای،نوه غلامحسین اژه ای…

به گزارش روشن تاب
روزنامه اصولگرای سیاست روز در مطلبی طنز، به قوه قضاییه انتقاد کرد.